Official website of the Bulgarian Individual Championship (Men) 2012, Panagyurishte, Bulgaria, 18 - 28.04.2012

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български


Р Е Г Л А М Е Н Т

НА 76-ТО ДЪРЖАВНО ИНДИВИДУАЛНО ПЪРВЕНСТВО
ПО ШАХМАТ ЗА МЪЖЕ – ФИНАЛ
18–28.04.2012 г., Панагюрище

1.ОРГАНИЗАТОР:
Българската федерация по шахмат със съдействието на Асарел-Медет АД и Община Панагюрище. 2.ЦЕЛ И ЗАДАЧИ:
Да излъчи Държавния шампион за 2012 г. 3.ДАТА И МЯСТО:
Първенството се провежда от 18 до 28.04.2012 г. в гр. Панагюрище,
при любезното домакинство на хотел Каменград. 4.СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ:
Първенството се провежда по кръговата система - всеки срещу всеки в 11 кръга. 5.КОНТРОЛ НА ВРЕМЕТО ЗА ИГРА:
Контролата на игра е 90 минути за 40 хода плюс 30 минути до края на партията
с допълнително време още от първия ход по 30 секунди преди всеки изигран ход. 6.ШАХМАТНИ ЧАСОВНИЦИ:
Времето за игра ще се измерва с електронни шахматни часовници DGT XL. 7.УЧАСТНИЦИ:
Право на участие имат следните 12 състезатели: Звание Състезател ЕЛО ФИДЕ Клуб 1 ГМ Чепаринов Иван 2664 Локомотив , Пловдив 2 ГМ Делчев Александър 2622 Найден Войнов 3 ГM Спасов Васил 2571 Локомотив , Пловдив 4 ГM Радулски Юлиан 2552 Локомотив 2000, Пловдив 5 ГМ Николов Момчил 2550 Абритус, Разград 6 ГM Русев Красимир 2516 Марек - Юнион Ивкони, Дупница 7 ГМ Петков Владимир 2509 Локомотив , Пловдив 8 ГM Янев Евгени 2484 Локомотив 2000, Пловдив 9 ММ Арнаудов Петър 2476 Локомотив 2000, Пловдив 10 ММ Енчев Ивайло 2432 Абритус, Разград 11 МM Милчев Николай 2421 Марек - Юнион Ивкони, Дупница 12 ММ Мархолев Димитър 2383 Марек - Юнион Ивкони, Дупница 8. ПРОГРАМА: Дата Месец Ден Час Кръг 18 април Сряда 13:00 Техническа конференция 18 април Сряда 15:00 І 19 април Четвъртък 15:00 ІІ 20 април Петък 15:00 ІІІ 21 април Събота 15:00 IV 22 април Неделя 15:00 V 23 април Понеделник 15:00 VІ 24 април Вторник 15:00 VІІ 25 април Сряда 15:00 VIII 26 април Четвъртък 15:00 IX 27 април Петък 15:00 Х 28 април Събота 09:00 ХІ 28 април Събота 14:00 Закриване и награждаване Главният съдия, при необходимост и след консултации с БФ Шахмат и домакините, може да направи промяна
в предварителната програма, за което състезателите следва да бъдат предварително уведомени. 9.КЛАСИРАНЕ:
Класирането е в зависимост от: •Броят на спечелените точки. В случай на равенство, се прилагат следните допълнителни показатели за определяне на по-предно място: •Резултат от партиите между състезателите в същата точкова група. •По-голям брой победи. •Зонеберн - Бергер. При равенство в точките, за да се определи шампионът, ще се изиграе мач между двама състезатели
в деня на последния кръг, половин час след завършването му. Мачът ще се състои от две партии по ускорен шах,
като всеки играч ще разполага с 15 минути за цялата партия, с добавяне на 5 секунди преди всеки изигран ход.
При равенство ще се играе партия „Армагедон“в която белите ще имат 5 минути, а черните – 4 минути.
Равният резултат в тази партия носи победа на състезателя с черните фигури.
Ако първото място се разделя от повече от двама състезатели,
мачът се провежда между първите двама по допълнителните турнирни показатели.
Допълнителните показатели се изчисляват, съгласно заложените параметри
в утвърдената от ФИДЕ компютърна програма „Swiss Manager”. 10.ВАЛИДНОСТ:
Първенството е валидно за международен и български рейтинг и има квалификационно значение. Среден коефициент (ФИДЕ) – 2515 (11-та категория) Норма за международен гросмайстор – 7 т. от 11 партии Норми за международни звания могат да бъдат покривани и от изиграването на 9, 10, партии съгласно чл. 1.42 f от Правилника на ФИДЕ за международните звания. Конкретните нормативи, за всеки състезател се изчисляват в зависимост от конкретните съперници, съгласно Правилника на ФИДЕ за международните звания. Те ще бъдат изяснени след тегленето жребия за турнирните номера. 11.НАГРАДИ:
11.1. Класиралите се на първо, второ и трето място получават съответно златен, сребърен и бронзов медал. 11.2. Победителят получава купа на шампион на България за 2012 г. 11.3. Допълнителни парични награди: І място – 2500 лв., ІІ място – 1700 лв., ІІІ място – 1100 лв., ІV място – 900 лв., V място – 800 лв., VІ място – 700 лв.. При равенство в точките наградите не се делят, а се дават в зависимост от класирането. 11.4. Класиралите се от VІІ до ХІІ място получават по 100 лв. на спечелена точка. 12. СЪДИЙСКО РЪКОВОДСТВО:
Турнирът се ръководи от следния съдийски състав: Главен съдия – гм Венцислав Инкьов, съдия Международна категория. Заместник главен съдия – мс Живко Жеков, съдия Международна категория. Решенията на съдийското ръководство са задължителни, но могат да бъдат обжалвани
пред Турнирния комитет в състав: Председател: .......................................... членове: .............................................................................................. Контестации се подават не по-късно от 1 час след съдийското решение, придружени от такса в размер на 100 (сто) лв. Решението на Турнирния комитет е окончателно. В случай, че контестацията бъде уважена сумата се връща на състезателя. В случай, че бъде отхвърлена, сумата остава в полза на БФ Шахмат. 13. МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ:
Лекар на турнира е д-р ................................... 14.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
14.1. Всички състезатели са длъжни да спазват Правилника на шахматната игра и настоящия Регламент
и да изиграят своите партии в духа на “феър плей” (fair play). 14.2. Турнирът се провежда по правилата приети на олимпиадата в Дрезден 2008 г. • Състезателите не могат да общуват помежду си по време на партиите. Предложения за реми
могат да се правят само след изиграни четиридесет хода и от двете страни
или след одобрение от главния съдия в три случая:
при трикратно повторение на позицията, вечен шах и теоретично реми позиция. • Когато двамата състезатели се съгласят на реми без разрешение, се присъжда резултат 0:0. • Когато се прави явна демонстрация за повторение на ходовете, се присъжда резултат 0:0. • Състезателите трябва да са заели местата си пред шахматната дъска не по-късно
от 5 / пет / минути преди обявения час за започване на партията. • Състезател който не е заел мястото си пред шахматната дъска в обявения час за започване на партията,
губи партията и получава в резултат нула точки. • При неявяване и на двамата състезатели се присъжда резултат 0:0. 14.3. Не се разрешава отлагането на партии. 14.4. Записването на ходовете е задължително през цялата партия. 14.5. Не се разрешава предварително записване на ходовете, освен в случай на рекламация
по чл. 9.2 и 9.3 от Правилника за шахматната игра. 14.6. Член 10.2 от Правилника за шахматната игра не се прилага при тази игрова контрола. 14.7. След завършване на партията, състезателите предават на съдията оригиналните бланки,
с отразен резултат върху тях и подписани от двамата състезатели. 14.8. Забранено е да се правят анализи в игралната зала. 14.9. Тютюнопушенето в игралната зала е абсолютно забранено. 14.10. Състезателите, които са завършили своите партии се считат за зрители,
и не им се разрешава да остават в игралното поле. 14.11. Строго е забранено да се носят мобилни телефони и други електронни средства за комуникация,
неразрешени от съдията, в зоната на състезанието.
Ако мобилен телефон на състезател звънне или е включен на вибрация,
в зоната на състезанието по време на партията,състезателят губи партията.
Резултатът на противника се определя от съдията. 14.12. Снимки със светкавици или допълнително осветление се разрешават само в първите 15 минути. 14.13. Всички състезатели са запознати с регламента и се задължават да го спазват. Главен съдия: ……………….......................................................... (гм Венцислав Инкьов, съдия Международна категория)

 


About us | Contact us | Terms and conditions | Chess tournaments | Chess games

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.